5 PUŁK INŻYNIERYJNY

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ – UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

INSTYTUT HISTORYCZNY UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

INSTYTUT BIOLOGII NA WYDZIALE NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

5 PUŁK INŻYNIERYJNY

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH TWP W SZCZECINIE

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I GEOGRAFII SPOŁECZNO – EKONOMICZNEJ – UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

INSTYTUT BIOLOGII NA WYDZIALE NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE