8 grudnia 2023 r., uczniowie klasy 3d, o kierunku przyrodniczym z elementami kryminalistyki, uczestniczyli w zajęciach w Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajęcia na temat: „Elektroforeza jako narzędzie w biologii molekularnej”, odbyły się w ramach realizacji materiału z kryminalistyki.

Na wstępie, Pani dr hab. Ewa Filip, przeprowadziła część teoretyczną, dotyczącą zastosowania elektroforezy, a następnie odbyła się część praktyczna.

Uczniowie pracując w parach, mieli możliwość, samodzielnie krok po kroku, wykonać elektroforezę oraz przeanalizować wyniki swojej pracy.

mgr Agnieszka Pawlaczyk