Dyrektor szkoły: mgr Adriana Salamończyk
Wicedyrektor: mgr Agnieszka Bylewska
Wicedyrektor: mgr Małgorzata Limanówka
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Sylwia Łozińska
Kierownik internatu: mgr Aleksander Lizak


Bachów Adam – przedmioty budowlane praktyczne
mgr Bednarz Marek – historia, przedmioty wojskowe, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr inż. Bryczkowska Małgorzata – chemia
mgr Bylewska Agnieszka – fizyka
mgr Cedro Gustaw – matematyka, informatyka
mgr Chabatarova Viktoryia – język angielski
mgr Chabatarou Vitali – język angielski
mgr Czubak Renata – język polski
mgr Daszkiewicz Edyta – geografia
Dończyk Grzegorz – przedmioty gastronomiczne praktyczne
mgr Góra Kamila – przedmioty zawodowe informatyczne
mgr inż. Janik Krzysztof – przedmioty zawodowe informatyczne
ks. mgr Kałuża Tomasz – religia
mgr Karczewska-Kijo Magdalena – pedagog
mgr Kardasz Magdalena – wychowawca w internacie
mgr Kisły Aneta – wychowanie fizyczne
mgr inż. Konarska Mirosława – fizyka
mgr Kowalczyk Monika – pedagog specjalny
mgr Kowalska Małgorzata – przedmioty zawodowe hotelarskie
mgr inż. Kowalska Monika – przedmioty zawodowe budowlane
mgr Krupa-Nadolny Edyta – język polski, historia
mgr Krzemińska Anna – matematyka
Kuflowski Andrzej – przedmioty budowlane praktyczne
mgr Lasowska Gabriela – bibliotekarz
mgr Leszczyńska Hanna – język polski
mgr Limanówka Jacek – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Limanówka Małgorzata – pedagog
mgr Lizak Aleksander – pedagog, doradca zawodowy, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Łozińska Sylwia – doradca zawodowy
mgr Magdziak Grażyna – pedagog
mgr Makowski Łukasz – wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie
mgr inż. Małysz-Lewandowska Bianka – przedmioty zawodowe gastronomiczne i hotelarskie
mgr Marcinkowska Emilia – matematyka, przedmioty ekonomiczne
mgr Mazur Sylwia – wychowawca w internacie
mgr Michasiuk Grzegorz – wychowanie fizyczne
ks. mgr Młodawski Marcin – religia
mgr Momot Joanna – muzyka, chór, wychowawca w internacie
mgr Motyl Agata – matematyka
mgr Nowak Katarzyna – historia, historia i teraźniejszość
mgr Oleksy Barbara – język angielski
mgr Ostrowska-Jóźwiak Marika – wychowanie fizyczne
mgr Olszewska Zofia – biologia
mgr Pawlaczyk Agnieszka – biologia, przedmioty kryminalistyczne
mgr Płowik Emilia – pedagog
mgr Rogacewicz Joanna – przedmioty budowlane praktyczne
mgr Salamończyk Adriana – matematyka, geometria w praktyce
mgr Salamończyk Janusz Cezary – język angielski
mgr Skibińska Karolina – bibliotekarz
mgr Sobczak Roksana – język niemiecki
mgr Sokołowski Sławomir – przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Sosińska Magdalena – pedagog specjalna
ks. mgr Subocz Piotr – religia
mgr inż. Sumara Justyna – chemia, przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr inż. Szkuciak Andżelika – przedmioty zawodowe budowlane
mgr Trautman Czesław – matematyka
mgr inż. Trzópek Martyna – matematyka, geometria w praktyce, przedmioty zawodowe budowlane
mgr Wawrzyńczyk Marlena – wychowawca w internacie
ks. mgr Winnicki Marek – religia
mgr Wioseńska Jolanta – wychowanie fizyczne
mgr Wiśniewska Bogusława – język polski
mgr Wróbel Anna – język niemiecki
mgr inż. Zarzycka Małgorzata – przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr Zubala Barbara – biologia, podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie
mgr Żurawska Aneta – geografia, historia