GODZINY PRACY KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO W ROKU 2023/2024

poniedziałek8.00 – 16.00
wtorek8.00 – 16.00
środa8.00 – 16.00
czwartek8.00 – 16.00
piątek8.00 – 16.00

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Sylwia Łozińska


Praktyczna  nauka  zawodu  jest  integralną częścią  kształcenia zawodowego i odbywa się w formie zajęć praktycznych oraz w formie praktyk zawodowych.

Zajęcia praktyczne organizowane są dla uczniów i młodocianych pracowników w szkole i u pracodawców, praktyki zawodowe u pracodawców dla uczniów Technikum.Turnusy dokształcania zawodowego młodocianych pracowników [więcej]

Praktyki zawodowe [więcej]

Wzory dokumentów [więcej]