Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2023 r.  
Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2023 r.  
Zakończenie pierwszego półrocza9 stycznia 2024 r.
Egzamin zawodowy sesja styczeń – luty  część pisemna: od 10. do 15 stycznia 2024 r.  
część praktyczna: od 9. do 20  stycznia  2024 r.
Ferie zimowe15-28 stycznia 2024 r.  
Rekolekcje wielkanocne11-13 grudnia 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 2 kwietnia 2024 r. 
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych26 kwietnia 2024 r.  
Egzamin maturalny: – część ustna – część pisemna  część ustna: od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja 2024 r.  
część pisemna:  od 7. do 23 maja 2024 r.
Egzamin zawodowy sesja czerwiec – lipiec        część pisemna: od 4. do 10 czerwca  2024 r.  
część praktyczna: od 3. do 19  czerwca 2024 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r.  
Ferie letnieod 22 czerwca do 31 sierpnia 2024 r.  
Praktyki zawodowe uczniów technikumpraktyki krajowe: od 22 kwietnia do 19 maja 2024 r.  
praktyki zagraniczne: od 22 kwietnia do 19 maja 2024 r.  
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (proponowane)30 października 2023 r.
31 października 2023 r.
2 listopada 2023 r.
3 listopada 2023 r.
2 maja 2024 r.
6 maja 2024 r.
7 maja 2024 r.
8 maja 2024 r.
9 maja 2024 r.
31 maja 2024 r.