Epuap (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) to ogólnopolski system służący do korespondencji pomiędzy obywatelami, przedsiębiorcami, jednostkami administracji publicznej. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie identyfikowany jest w Epuap pod nazwą ZSP_Chojna

Adres Epuapepuap.gov.pl

Nazwa ZSP w Chojnie w Epuap: ZSP_Chojna

Nazwa skrytki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie: /ZSP_Chojna/SkrytkaESP

Dostęp: na stronie głównej ePUAP należy znaleźć Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie lub przejść bezpośrednio na stronę: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZSP_Chojna

Konta i uprawnienia Epuap

Dostęp do epuap.gov.pl możliwy jest poprzez rządowy serwer tożsamości elektronicznej login.gov.pl. Każda osoba musi uzyskać taką tożsamość elektroniczną indywidualnie – więcej informacji na login.gov.pl. Następnie, osobista tożsamość elektroniczna może zostać dołączony do profilu UW w epuap.gov.pl.

Infrastruktura Epuap

Infrastruktura Epuap jest nadzorowana przez Ministra Cyfryzacji.

Jak założyć konto w epuap.gov.pl?

Można wybrać jeden z dwóch sposobów zakładania konta:

  • Załóż profil zaufany za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Skorzystanie z usług własnego banku w celu dokonania weryfikacji danych osobowych pozwala na uniknięcie wizyty w urzędzie potwierdzającym tożsamość. Lista dostępnych banków, które świadczą taką usługę znajduje się na stronie pz.gov.pl. Na stronie epuap.gov.pl wybierz Zarejestruj się – Chcę logować się przy użyciu zewnętrznego dostawcy tożsamości.

lub

  • Załóż konto w Epuap na stronie epuap.gov.pl. Należy wybrać Zarejestruj się i wypełnić obowiązkowe pola. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza należy udać się do punktu potwierdzającego tożsamość wraz z dowodem osobistym w ciągu 14 dni. Lista punktów potwierdzających tożsamość dostępna jest na stronie epuap.gov.pl