GODZINY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZK. 2023/2024

poniedziałek8.00 – 10.00
wtorek8.00 – 11.00
czwartek8.00 – 11.00
piątek8.00 – 11.00

W naszej szkole uczniowie  objęci są opieką pedagogiczno-psychologiczną  oraz doradczą.

Doradca zawodowy udziela porad indywidualnych oraz prowadzi spotkania grupowe [więcej]

Uczniowie!
Jeżeli chcecie:
– dokonać trafnego wyboru zawodu,
– uzyskać informację o uczelniach wyższych i warunkach rekrutacji na wybrane kierunki studiów,
– opracować swój plan kariery edukacyjnej i zawodowej,
– określić swoje mocne strony,
– pogłębić wiedzę o swoich możliwościach i zainteresowaniach,
– macie wątpliwości czy kształcić się dalej?,
– nabyć umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
– uzyskać informację o lokalnym i krajowym  rynku pracy,
– potrzebujecie pomocy w sporządzeniu dokumentów potrzebnych w poszukiwaniu pracy,
– poznać sposoby radzenia sobie ze stresem,
– poznać techniki efektywnego uczenia się …

Przyjdźcie  na spotkanie  z doradcą zawodowym!

Doradca zawodowy przyjmuje w nowo powstałym  Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery , który znajduje się w budynku internatu (obok biblioteki szkolnej).

Serdecznie zapraszam do współpracy rodziców,  nauczycieli i wychowawców.
DZIAŁANIA w roku 2023/2024