W dniach od 20. do 27 października 2023 r. po raz kolejny w naszej szkole odbył się cykl spotkań, warsztatów oraz wizyt studyjnych, zorganizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. W piątek 20 października 2023 r. uczniowie klas maturalnych wzięli udział w ankiecie internetowej dotyczącej aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów klas kończących szkołę. Ankieta została przeprowadzona w ramach prac wdrożeniowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Ankietę przeprowadzono z wykorzystaniem telefonów komórkowych. W poniedziałek, 23 października 2023 r., koordynator do spraw współpracy międzynarodowej w ZSP w Chojnie p. Janusz Cezary Salamończyk, przedstawił uczniom klas ósmych Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Chojnie oraz Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, możliwości jakie stwarza uczestnictwo w stażach zagranicznych, realizowanych przez szkołę w przedsiębiorstwach na terenie UE w ramach programu Erasmus+.

Uczniowie obejrzeli film o szkole,

zostali zapoznani z typami szkół oraz kierunkami kształcenia,

obejrzeli pokaz musztry,

uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w wirtualnej strzelnicy,

zwiedzili pracownie szkolne: hotelarską,

informatyczną,

gastronomiczną,

budowlaną,

Szkolny Punkt Informacji i Kariery,

Szkolny Punkt Przedsiębiorczości,

bibliotekę szkolną,

oraz zapoznali się z możliwościami dydaktycznymi Show-Trucka firmy Brillux.

Nasi goście wyszli zadowoleni oraz zaciekawieni zarówno ofertą szkoły, jak i bazą dydaktyczno-wychowawczą. Tego dnia odbyły się również zajęcia z doradcą zawodowym, p. Sylwią Łozińską, poświęcone zapoznaniu uczniów z wybranymi zagadnieniami Kodeksu pracy w kontekście poznania praw pracowniczych.

Odbyło się również spotkanie z p. Agnieszką Sikorą, pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, filia w Chojnie, która przedstawiła cechy dobrego pracownika oraz omówiła oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy.

W dniach 23 i 24 października 2023 r. uczniowie klas 1 TŻ i 2 TŻ, udali się do Restauracji Makarun w Chojnie. Uczniowie poznali historię i charakter funkcjonowania lokalu, zwiedzili kuchnię i pizzerię, porozmawiali z pracownikami. Kucharz Piotr, mistrz sushi, zaprezentował swoje umiejętności i przeszkolił młodzież ze zwijania rolek shusi maki, które następnie zostały przez uczniów skonsumowane.

Uczniowie klas 2 PI oraz 3 TŻ uczestniczyli w webinarze „Jak podnieść posiadane kwalifikacje zawodowe – wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne”? – przeprowadzonym przez Fundację Digital University.
24 października 2023 r. odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym, p. Sylwią Łozińską, poświęcone rozwijaniu kompetencji zawodowych i kompetencji kluczowych.

Uczniowie kl. 3 TI oraz kl. 2 TP uczestniczyli w Dniach Nauki organizowanych w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. Młodzież, wraz z p. K. Górą, zaprezentowali ósmoklasistom nowe technologie informatyczne i nowinki techniczne m. in. działanie drukarki 3D, języki programowania, działanie robotów, tworzenie aplikacji, a także opowiedzieli o zagrożeniach w sieci.

Tego dnia odbyło się również spotkanie z przedstawicielami firmy POMOT/PROGRES. P. Magdalena Prochera oraz p. Adam Grzegorzewski przedstawili historię firmy, jej funkcjonowanie na lokalnym, krajowym i zagranicznym rynku. Zaproszeni goście motywowali uczniów do osiągania jak najlepszych wyników nauczania oraz wskazywali na potrzeby rynku pracy w zakresie zatrudniania wykwalifikowanych pracowników.

25. października obyły się wizyty studyjne w firmach PROGRES i DANKOM w Chojnie. Uczniowie kl. 3 mechanik pojazdów samochodowych udali się do firmy PROGRES, by tam obejrzeć hale produkcyjne, wyposażenie stanowisk pracy oraz obserwować wykonywanie obowiązków zawodowych przez profesjonalistów. Pan Ireneusz Lizak przedstawił strukturę zakładu oraz usługi świadczone przez firmę.

Uczniowie kl. 2 kształcący się w zawodzie technik budownictwa udali się na wizytę studyjną na plac budowy w Chojnie, przy ulicy Ogrodowej. Kierownik budowy omówił plany dotyczące zagospodarowania przestrzeni oraz przedstawił wizję nowoczesnych budynków, które powstaną w tym miejscu.

Tego dnia uczniowie kl. 3 kształcący się w zawodzie technik budownictwa uczestniczyli w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej „Oko w oko z Pracodawcą” przeprowadzonej z p. Agnieszkę Sikorę, przedstawicielką Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, filia w Chojnie oraz zostali zapoznani z zasobami portalu https://zielonalinia.gov.pl/symulacje-rozmow-kwalifikacyjnych, gdzie można przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną w różnych branżach.
Uczniowie kl. 1 WZ oraz 4 HŻ uczestniczyli w webinarze przygotowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, nt. „Jak sobie radzić z ciągłymi zmianami w pracy”.

Pani Agnieszka Sikora poprowadziła również warsztaty dotyczące prowadzenia własnej firmy, w których uczestniczyli uczniowie kl. 2 MZ

W Sali kinowej uczniowie kl. 1 PI uczestniczyli w webinarze przygotowanym przez Fundację Digital University „Tech Power: jak poprowadzić swoją przygodę w świecie technologii i sztucznej inteligencji”.

Najmilszym wydarzeniem w czasie Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych bezapelacyjnie okazała się wizyta naszych najmłodszych gości z Bajkowego Przedszkola w Chojnie. Tak dociekliwych, zainteresowanych i przesympatycznych gości, dawno nie było w murach naszej szkoły. Przedszkolaki z zainteresowaniem uczestniczyły w zaplanowanych przedsięwzięciach, tj. składanie modeli domów,

zajęcia w pracowni samochodowej,

a w pracowni gastronomicznej trwała intensywna praca przy pieczenie babeczek,

w pracowni wykończeniowej odbyło się artystyczne malowanie.

Uczniowie kl. 3 TH uczyli maluchów zasad składania serwetek oraz odbyły się zajęcia z animatorami czasu wolnego.

Sala konferencyjna w internacie została zamieniona w salon fryzjerski, w którym odbyły się warsztaty układania fryzur

Uczniowie kl. 1 MPS odbyli wizytę studyjną w firmie AUTO-SERWIS p. Łukasza Piotrowskiego w Chojnie. W trakcie wizyty młodzież została zapoznana z profilem działalności firmy. W trakcie spotkania zwiedzano hale warsztatowe i stację diagnostyczną.

27 października 2023 r. uczniowie kl. 3 TB, 2 WZ oraz 2 PD uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie p. Sławomirem Zarzyckim. Pan Inspektor przedstawił młodzieży cele programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”, który jest realizowany od wielu lat w naszej szkole.

Uczniowie kl. 4 HŻ odbyli wizytę studyjną w Restauracji „Piastowska” w Chojnie. Podczas spotkania menager restauracji p. Karolina Erdman, zapoznała uczniów ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, zasadami jego funkcjonowania oraz ze sprzętem używanym przez pracowników w codziennej pracy. Uczniowie mieli okazję zwiedzić sale restauracyjne, a także zapoznać się z zapleczem gastronomicznym oraz ze strefą noclegową.

W czasie trwania tegorocznego Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, odbyło się wiele interesujących wydarzeń, których celem było uzmysłowienie uczniom konieczności nieustannego zdobywania nowych kwalifikacji oraz wiedzy i kompetencji zawodowych. W ramach ETUZ wszyscy uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w tych wydarzeniach. Dzięki współpracy z firmą Brillux, uczniowie i pracownicy szkoły mieli możliwość poznać zasoby Show-Trucka, uczestniczyć w webinarach, a w czasie godzin wychowawczych skorzystać z materiałów udostępnionych po konferencji „Masters&Robots Youth”.
W sprawne przeprowadzenie zaplanowanych działań byli zaangażowani nauczyciele, pracownicy szkoły oraz Samorząd Uczniowski. Bardzo dziękuję wszystkim gościom którzy zechcieli skorzystać z naszego zaproszenia oraz włączyć się w działania propagowania idei kształcenia umiejętności zawodowych.

doradca zawodowy
mgr Sylwia Łozińska