22 marca 2023 r. uczniowie klasy 3d LO, wzięli udział w wykładzie online pt. „Podstawowe zasady prawa wyborczego”. Spotkanie poprowadziła dr Agata Pyrzyńska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykład online
Wykład online

Podczas wykładu prowadząca zapoznała młodzież z fazami i etapami procesu wyborczego oraz funkcją i rodzajem wyborów. Szczegółowo omówiła prawo wyborcze w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym. Wskazała źródła prawa wyborczego: Konstytucję RP, Kodeks wyborczy, akty wykonawcze oraz akty stanowione przez Państwową Komisję Wyborczą. Uczniowie poznali zasadę określania wyników wyborów, sposób przeliczania głosów na mandaty, ogół reguł określających tryb przygotowania i przeprowadzania wyborów oraz podstawowe zasady prawa wyborczego.

Wykład online

mgr Grażyna Magdziak