20 maja 2023 r. odbyło się już szóste w bieżącym roku szkolnym spotkanie w ramach Akademii Młodego Prawnika na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Młodzież z klasy 1a LO zgłębiała temat dotyczący roli pieniądza w życiu człowieka. Kurs rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych przeprowadziła Pani Katarzyna Zwarzany – ekspert ze szczecińskiego Oddziału Okręgowego NBP.

Zajęcia

Adepci uczestniczyli również w zajęciach warsztatowych, prowadzonych przez biegłych daktyloskopii z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, nt: „Ile powiedzą nam o tobie odciski twoich palców? Nowoczesne metody działań w kryminalistyce”.

Zajęcia
Zajęcia

 Na zakończenie, młodzież spotkała się z Przedstawicielami Izby Komorniczej w Szczecinie oraz Przedstawicielem Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie, którzy wyjaśnili czym jest i na czym polega egzekucja komornicza.

Roksana Szurgocińska kl. 1a LO

mgr Edyta Krupa-Nadolny