27 września 2022 r. kadeci kl. 1 c LO (OPW) oraz kl. 4 c LO (CWKM) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, po raz pierwszy w tym roku szkolnym, realizowali zajęcia praktyczne w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie.

Realizacja zajęć praktycznych

Szczególne znaczenie miały zajęcia, w których uczestniczyła klasa pierwsza, rozpoczynająca swoją przygodę z wojskiem. Klasa 1 c LO jest pierwszym w historii szkoły Oddziałem Przygotowania Wojskowego, na którego utworzenie szkoła otrzymała zgodę Ministerstwa Obrony Narodowej.

Realizacja zajęć praktycznych

Wynika to z faktu, że MON wygasza program Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, jednocześnie wprowadzając Oddziały Przygotowania Wojskowego.

Realizacja zajęć praktycznych

Rezultatami, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej chce osiągnąć, jest zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej ochotnikami, a w dalszej perspektywie czasowej zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych, a także wzmocnienie edukacji obronnej w  społeczeństwie.

Realizacja zajęć praktycznych

W zajęciach uczestniczyli także uczniowie klasy 4 c LO, którzy kontynuują naukę w ramach CWKM, kończąc powoli szkolenie. W związku z tym, iż mamy do czynienia z dwoma różnymi programami nauczania, jak również różnymi poziomami posiadanej wiedzy i doświadczenia, obie klasy szkolone były tego dnia osobno. Klasa pierwsza OPW rozpoczęła zajęcia od  zapoznania się z historią jednostki patronackiej, czyli 5 Pułku Inżynieryjnego, poprzez  zwiedzanie sali tradycji, przedstawienia dokonań Pułku oraz realizowanych zadań bieżących. Następnie uczniowie wraz z opiekunami udali się na plac, gdzie realizowali, zgodnie z programem nauczania, zajęcia z musztry. Podczas zajęć uczniowie przyswajali wiedzę dotyczącą postawy zasadniczej i swobodnej, wykonywania zwrotów, oddawania honorów, maszerowania, biegu oraz zatrzymywania się. W drugiej części zajęć musztry zespołowej realizowali: wykonywanie zbiórek, marsz pododdziałem, występowanie i wstępowanie. Ponadto tego dnia odbyły się zajęcia ze szkolenia medycznego. Uczniowie zostali zapoznani z  zasadami postępowania w razie wypadku, zasadami udzielania pierwszej pomocy, wyposażeniem apteczki, zasadami bezpieczeństwa własnego i poszkodowanego. W ramach szkolenia logistycznego poznawali linie wyposażenia.

Realizacja zajęć praktycznych

Uczniowie klasy 4 c LO (CWKM) realizowali, w ramach szkolenia strzeleckiego, ćwiczenia przygotowawcze z broni strzeleckiej. Doskonalili umiejętności takie jak: wykonywanie łącznych czynności do strzelania z karabinka, zmiany stanowisk ogniowych i postaw strzeleckich, podstawową normę szkolno-bojową – przygotowanie się do strzelania, ćwiczenia w obserwacji (wykrywanie, rozpoznawanie i określanie odległości oraz wskazywanie celów). Ponadto, w ramach zajęć, ćwiczyli swoje umiejętności przy wykorzystaniu trenażera Cyklop. W trakcie zajęć kadeci ćwiczyli działania taktyczne pojedynczego żołnierza, sekcji dwuosobowej, sekcji czteroosobowej oraz realizowali scenariusze różnych działań taktycznych. Podczas szkolenia z musztry doskonalili zastosowanie, indywidualnie i  zespołowo, elementów musztry, wykonywanie czynności musztry na komendę, zasad musztry podczas uroczystości państwowych i szkolnych, zachowanie się w obecności symboli narodowych i wojskowych. Na koniec dnia szkoleniowego, po ciekawym i pracowitym dniu, udali się w drogę powrotną do szkoły.

mgr Marek Bednarz