25 października 2022 r. uczniowie klasy 4 BI wzięli udział w wykładzie otwartym „Wstęp do prawa konstytucyjnego”, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład, w aplikacji Microsoft Teams, prowadziła pani dr Ewa Milczarek, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego.

Przebieg wykładu
Przebieg wykładu

Pani doktor przedstawiła pojęcie prawa konstytucyjnego. Omówiła szczególną moc prawną konstytucji, jej miejsce w systemie praw, elementy prawa oraz rolę, jaką pełni prawo konstytucyjne.

Przebieg wykładu

Pani dr Mielczarek zachęcała uczestników do pogłębienia podjętego zagadnienia. Udział w wykładzie przybliżył uczniom temat. Uświadomił, jak jest rozległy i jak wielu dziedzin życia dotyczy. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

mgr Gabriela Lasowska