19 kwietnia 2023 r. uczniowie klas Technikum w zawodzie technik informatyk, uczestniczyli w konferencji r@bbIT, organizowanej przez Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W ramach tego wydarzenia uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w Targach Pracy IT, w warsztatach związanych z metodyką zwinną, widzeniem komputerowym oraz rozpoznawaniem mowy przez komputer. Uczniowie, spośród bogatej oferty programowej, uczestniczyli w następujących warsztatach: „Czy informatyk musi być zwinny?” oraz „Jak widzi komputer”, a także w prezentacjach prac przygotowanych w ramach inżynieryjnego projektu zespołowego przez studentów Wydziału Informatyki. Na pierwszych warsztatach pt. „Czy informatyk musi być zwinny?”, słuchacze dowiedzieli się na czym polega praca w zespole projektowym, jak ważne jest zaangażowanie w realizację zadań oraz jak reagować na zgłaszane potrzeby ze strony klienta. Wsparciem przy tak prowadzonych projektach są powszechnie wykorzystywane metodyki do zarządzania projektami z rodziny Agile, o których opowiedziała dr Magdalena Kieruzel z Katedry Inżynierii Systemów Informacyjnych Wydziału Informatyki ZUT.

Wykład
Wykład

Kolejne warsztaty pt. „Jak widzi komputer”, dotyczyły podstaw widzenia komputerowego, czyli w jaki sposób są rozpoznawane obrazy, co to znaczy uczenie maszynowe ML i głębokie uczenie DL. Warsztaty poprowadzili dr inż. Edward Półrolniczak i  mgr inż. Michał Kramarczyk z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Informatyki ZUT. Podczas ostatniej części warsztatowej, uczniowie mogli zobaczyć projekty, nad którymi pracują studenci. Są to nowe rozwiązania technologiczne, najczęściej w postaci aplikacji internetowych, które powstały w wyniku zapotrzebowania rynku.

Targi pracy
Targi pracy

Główną częścią konferencji r@bbIT były Targi Pracy, podczas których uczniowie spotkali się z przedstawicielami firm z branży IT, rozmawiali nt. umiejętności i kompetencji poszukiwanych na rynku pracy oraz jakich języków programowania warto się uczyć. W tym roku r@bbIT zgromadził 26 wystawców ze Szczecina i ponad 1000 uczestników. Dla uczniów było to z pewnością niezwykłe doświadczenie i pierwsze spotkanie z przyszłymi pracodawcami.

Targi pracy

mgr Kamila Góra