16.11.2022 roku uczniowie klasy 2 d i 3d LO wzięli udział w zajęciach dydaktycznych z kryminalistyki w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w  Szczecinie. Dzień z kryminalistyką, w ramach Akademii Szlifowania Diamentów, przeprowadziła Pani Bogusława Bonter-Mazek.

Przebieg zajęć z kryminalistyki

Pierwsze zajęcia dotyczyły negocjacji i mediacji, podczas których uczniowie dowiedzieli się  jakie są etapy negocjacji i na czym one polegają, a następnie ćwiczyli scenki dotyczące negocjacji.

Przebieg zajęć z kryminalistyki
Przebieg zajęć z kryminalistyki

Następnie odbyły się warsztaty na temat „Ujawnianie i zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych”, podczas których każdy miał możliwość samodzielnie zabezpieczyć odciski palców z wykorzystaniem proszków, pędzli i folii daktyloskopijnej.

Przebieg zajęć z kryminalistyki

Opiekunowie:

mgr Agnieszka Pawlaczyk

mgr Jolanta Wioseńska