26 kwietnia 2023 r. uczniowie klasy 1c LO, po raz kolejny uczestniczyli w zajęciach praktycznych, organizowanych przez 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach. Zajęcia rozpoczęły się przywitaniem grupy przez instruktorów oraz przedstawieniem przewidzianych do realizacji tego dnia zadań. Po zbiórce, uczniowie zostali podzieleni na grupy ćwiczeniowe. Zajęcia rozpoczęły się od ćwiczeń musztry, polegających na doskonaleniu umiejętności oddawania honorów w marszu, przejściu z marszu do biegu i odwrotnie, jak również marszu krokiem zwykłym i defiladowym.

Ćwiczenia musztry
Ćwiczenia musztry

Kolejnym ćwiczonym elementem, były zajęcia z posługiwania się mapą w terenie. Następnie wszyscy przenieśli się do hali sportowej, w której uczniowie sprawdzali możliwości własnego organizmu, wykonując bieg po kopercie na czas, brzuszki oraz pompki na ławeczce. Wszystko było poprzedzone solidną rozgrzewką i odpowiednim przygotowaniem do wysiłku. Za każde wykonane ćwiczenie, uczeń otrzymał ocenę od instruktorów. Na zakończenie odbył się krótki apel podsumowujący zajęcia.

Ćwiczenia posługiwania się mapą w terenie
Ćwiczenia
Ćwiczenia

mgr Łukasz Makowski