5 kwietnia 2023 r. uczestniczyliśmy w wykładzie otwartym pt.: Nieposłuszeństwo obywatelskie”, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy 1a Liceum Ogólnokształcącego o kierunku humanistyczno-prawnym. Wykład prowadził Pan dr hab. Robert Piszko, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego. Na wstępie dowiedzieliśmy się, czym jest posłuszeństwo i nieposłuszeństwo obywatelskie, pan Doktor wyjaśnił definicje. Następne zagadnienie dotyczyło tego, jak odróżnić akty obywatelskiego nieposłuszeństwa, od zwykłych czynów przestępczych, skoro w obu przypadkach złamane zostaje prawo. Ponadto prowadzący spotkanie omówił regulacje prawne, skutki i konsekwencje, jakie niesie za sobą nieposłuszeństwo.

wykład pt.: „Nieposłuszeństwo obywatelskie”
wykład pt.: „Nieposłuszeństwo obywatelskie”
wykład pt.: „Nieposłuszeństwo obywatelskie”

W kolejnym punkcie, Pan Doktor przedstawił historię i początki odmowy posłuszeństwa obywatelskiego w Polsce, które sięgają roku 1573., a także współczesną sytuację. Stosowanie obywatelskiego nieposłuszeństwa niesie ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia dla istnienia demokratycznego państwa. Na zakończenie spotkania, Pan dr hab. Robert Piszko, podał przykłady i sposoby okazywania obywatelskiego nieposłuszeństwa, którymi są między innymi: manifestacje, pochody, blokady dróg, sabotaże. Obywatelskie nieposłuszeństwo jest czasem jedyną możliwą formą uzyskania satysfakcjonującej decyzji władz lub zmiany niesprawiedliwego prawa albo zwrócenia uwagi władzy na ważny problem społeczny. Udział w wykładzie nie tylko przybliżył uczniom temat, ale uświadomił również, pewne aspekty życia codziennego.   Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

mgr Gabriela Lasowska