Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w styczniu 2023 r. rozpoczął nabór do II edycji Akademii Młodego Prawnika. Hasłem przewodnim tego innowacyjnego projektu edukacyjnego jest popularyzowanie wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży, przede  wszystkim poprzez wskazanie, że prawo towarzyszy człowiekowi w każdej sferze życia. Projekt zakłada także kształtowanie świadomości prawnej wśród uczestników. Ośmioro uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, z klasy 1 a LO o kierunku humanistyczno – prawnym, zgłosiło się do Akademii Młodego Prawnika, wypełniło kartę zgłoszenia oraz napisało esej pt. „Dlaczego chcę wziąć udział w projekcie Akademia Młodego Prawnika?”. Rekrutacji dokonała komisja uniwersytecka na podstawie złożonych dokumentów. Spośród zgłoszonych kandydatów zakwalifikowali się następujący uczniowie: Aleksandra Kozak, Antonina Łętowska, Dobromił Dąbrowski, Piotr Nietreba, Roksana Szurgocińska, Maja Wasiutyńska.

Zdjęcie grupowe

16 marca 2023 r. inaugurowano Akademię Młodego Prawnika. W uroczystości wzięli udział nie tylko adepci Akademii, ale również zaproszeni gości. W roli gospodarza – koordynator projektu Pani dr Ewa Kowalewska oraz Pani Dziekan dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz. Honorowy Patronat nad projektem Akademii objęła Zachodniopomorska Kurator Oświaty Pani Katarzyna Koszewska. Studentom Akademii wręczono Indeksy i życzono samych piątek i ciekawych doświadczeń. Spotkanie było bardzo uroczyste, a młodzi uczestnicy bardzo serdecznie przyjęci w poczet adeptów Akademii.

Spotkanie
Spotkanie

Z całą pewnością udział w Akademii Młodego Prawnika nie będzie czasem straconym, ale  zaprocentuje wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami naszej młodzieży. Od teraz będą zgłębiać wiedzę pod czujnym okiem specjalistów nauk prawnych.

mgr Edyta Krupa-Nadolny