3 listopada 2022 r. w godzinach 10:00 – 11:00 uczniowie klasy 3 BI wzięli udział w  wykładzie otwartym na temat “Dług publiczny – czy po pandemii COVID-19 grozi nam globalny kryzys zadłużenia?”. Organizatorem wykładu był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, w ramach wykładów online dla uczniów szkół średnich 2022/2023. Spotkanie poprowadziła dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US.

Przebieg wykładu

Prowadząca na początku wyjaśniła czym jest dług publiczny. Przedstawiła, kiedy gospodarka światowa zmagała się z kryzysem zadłużenia, jakie były skutki oraz jak obecnie kreuje się poziom długu publicznego i prywatnego. Scharakteryzowała, w których krajach dług jest  najwyższy, najniższy oraz w jakim stopniu wzrósł w czasie pandemii COVID-19. Uczniowie poznali sytuacje realnego zagrożenia kryzysem finansowym.

Przebieg wykładu

Pani profesor podkreśliła, że skutki pandemii mają różnorodny charakter. Obejmują gospodarkę, prawo i społeczeństwo.

Przebieg wykładu

Spotkanie, zorganizowane w ramach współpracy szkoły z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyło się w szkolnym punkcie przedsiębiorczości poprzez  aplikację Microsoft Teams

mgr Krzysztof Pośniak