25 października 2023 r., kadeci klasy 2 OPW oraz uczniowie klas wojskowych 3c LO oraz 4c LO, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, uczestniczyli w zajęciach praktycznych, realizowanych w patronackiej jednostce wojskowej. W przypadku naszej szkoły, od początku istnienia klas wojskowych, jest to niezmiennie 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach. Kadeci oraz uczniowie klas mundurowych, podzieleni zostali na grupy szkoleniowe i rotacyjnie realizowali poszczególne punkty nauczania, w których instruktorami byli żołnierze zawodowi jednostki. Tym razem całość szkolenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, koncentrowała się na zagadnieniach szkolenia strzeleckiego i obejmowała trzy zakresy: zasady bezpieczeństwa w szkoleniu strzeleckim, zasady bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką oraz zasady strzelania z karabinka. W trakcie zajęć, kadeci doskonalili się z zasad bezpieczeństwa, obowiązujących na strzelnicach. Omawiane były także zadania osób funkcyjnych podczas strzelania, jak również strefy, linie i urządzenia, z których składa się strzelnica.

5 Pułk ZSP w Chojnie
5 Pułk ZSP w Chojnie

Następnie, poprzez pokaz praktyczny, przedstawione zostały zasady BLOS, obowiązujące podczas posługiwania się bronią strzelecką oraz postawy strzeleckie. Po omówieniu i pokazie, kadeci oraz uczniowie przystąpili do realizacji ćwiczeń praktycznych. Kolejnym ćwiczonym zagadnieniem, były zasady celowania i oddania strzału. Kadeci uczyli się praktycznych zasad celowania z wykorzystaniem przyrządów optycznych. Do nauki celowania wykorzystywane było urządzenie szkolno-treningowe Cyklop. Żołnierze zawodowi, w sposób prosty i klarowny, przy wykorzystaniu swojej wiedzy i bogatego wieloletniego doświadczenia, przekazywali praktyczne wiadomości, pozwalające wyeliminować podstawowe błędy, popełnianie przez kadetów i uczniów.

5 Pułk ZSP w Chojnie

mgr Marek Bednarz