18 marca 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbyły się pierwsze zajęcia – w ramach Akademii Młodego Prawnika.

Uczniowie przed wydizałem

Adepci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, w sobotni dzień, spędzili aktywnie czas na zajęciach poświęconych zagadnieniom: Dzieci i ryby głosu nie mają – prawda czy fałsz? Jedna ustawa by rządzić wszystkimi. Kilka słów o Konstytucji RP i wprowadzonym przez  nią  ustroju. Czy jesteś pionkiem w grze czy też nie? Funkcjonowanie państwa i j.s.t.

Wpisy do indeksów

Każdy uczestnik otrzymał pierwszy wpis do indeksu. Adepci wyszli z zajęć zadowoleni. Spędzali czas nie tylko na zdobywaniu wiedzy, ale też bardzo dobrze się bawili. Nikt się  nie  nudził, a zajęcia uczyły trudnej sztuki komunikacji, prezentacji i były małym sprawdzianem wiedzy o sobie i własnych umiejętnościach. Kolejne spotkanie już za tydzień.

Aleksandra Kozak, kl. 1 a LO

Opiekun: mgr Edyta Krupa-Nadolny