26 października 2022 r. kadeci klasy 1 c LO Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz  klasy 4 c LO Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych wzięli udział w  zajęciach praktycznych, realizowanych w jednostce patronackiej – 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach.

Przebieg zajęć praktycznych

Uczniowie klasy 4 c LO realizowali zagadnienia dotyczące musztry, taktyki i szkolenia strzeleckiego. Utrwalali umiejętności celowania przy pomocy urządzenia treningowego Cyklop, wykonując łączne czynności do strzelania.

Przebieg zajęć praktycznych

W ramach powtórzenia do zajęć z taktyki, doskonalili sposoby pokonywania terenu, szyki patrolowe i sposoby poruszania się. Podczas zajęć musztry wykonywane były przemarsze, zbiórki oraz oddawanie honorów.

Przebieg zajęć praktycznych

Kadeci klasy 1 c LO OPW, podczas zajęć musztry, wykonywali zbiórki, maszerowali całym pododdziałem, ćwiczyli występowanie, wstępowanie oraz zmianę ugrupowania. W czasie zajęć taktycznych, realizowany był temat: przygotowanie żołnierza do działania na polu walki oraz  techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych.

Przebieg zajęć praktycznych

Uczniowie ćwiczyli przygotowanie uzbrojenia, sprzętu wojskowego i wyposażenia do  działania na polu walki. Doskonalili podstawowe sygnały dowodzenia, przemieszczania się  żołnierza po polu walki oraz technik pokonywania terenu (indywidualnie i w zespole dwuosobowym).

Przebieg zajęć praktycznych

Po zakończonych ćwiczeniach, z bagażem nowej wiedzy i umiejętności, kadeci obu klas udali się w drogę powrotną do szkoły.

mgr Marek Bednarz