Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.

Św. Jan Paweł II

Szkolny Klub Wolontariusza działa w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie od 2017 roku. Skupia uczniów z każdego typu szkoły, tj.  Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia. Fundamentalne cele klubu są realizowane poprzez reagowanie na potrzeby innych i pomoc innym, inicjowanie działań w środowisku lokalnym oraz wspomaganie różnego typu projektów charytatywnych i kulturalnych.

Szkolny Klub Wolontariusza swoje cele realizuje poprzez:

 • zapoznawanie z ideą wolontariatu
 • kształtowanie postawy empatii i otwartości na potrzeby drugiego człowieka
 • uwrażliwienie na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska
 • rozwijanie umiejętności należytego i życzliwego komunikowania się z drugim człowiekiem
 • modelowanie postawy poszanowania godności drugiego człowieka
 • zintegrowanie społeczności szkolnej
 • organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych i działań charytatywnych
 • rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów
 • pomoc koleżankom i kolegom w trudnych sytuacjach

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza: mgr Katarzyna Nowak


 1. Bernacka Ewa
 2. Bernacki Jan
 3. Bindas Gabriela
 4. Błażkiewicz Wiktor
 5. Bryk Natalia
 6. Brylak Blanka
 7. Choroszewicz Zuzanna
 8. Czubik Kamil
 9. Dechnik Gabriela
 10. Gągoł Alan
 11. Gluth Kornelia
 12. Gradowska Amelia
 13. Iskra Antoni
 14. Jakubiszyn Julia
 15. Janicki Gabriel
 16. Jasińska Martyna
 17. Jeremicz Bartosz
 18. Juszczak Karina
 19. Kałachurska Anna
 20. Kasica Agata
 21. Koksanowicz Tomasz
 22. Kordowska Monika
 23. Kurdzieko Maja
 24. Kurpiel Julia
 25. Laskowska Amelia
 26. Lewandowski Maciej
 27. Luzeńczyk Vanessa
 28. Macyszyn Małgorzata
 29. Michewicz Karolina
 30. Muszyńska Iga
 31. Piotrowska Sylwia
 32. Prochacka Aleksandra
 33. Rohde Karolina
 34. Serafin Bartosz
 35. Serafin Julia
 36. Siekierska Sara
 37. Sosnowski Eryk
 38. Szulawa Oliwia
 39. Trochowski Kacper
 40. Walczak Zofia


DZIAŁANIA w roku 2023/2024