W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła podpisała umowę patronacką z Wodnym Ochotniczym  Pogotowiem Ratunkowym w Szczecinie. Uczniowie bardzo szybko zaczęli się angażować w działania związane z pierwszą pomocą przedmedyczną na rzecz społeczeństwa lokalnego, współpracując instytucjami, stowarzyszeniami, szkołami. Efektem podjętych działań było to, że w roku 2013 w naszej szkole powstała Szkolna Grupa WOPR, która miała na celu szkolić, wykonywać pokazy ratownictwa, brać udział w imprezach, konkursach, promować szkołę, a przede wszystkim uczyć prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia ludzkiego życia. Przez lata działalności SG WOPR nasi uczniowie przeszkolili z zakresu pierwszej pomocy kilka tysięcy osób, stając się rozpoznawalni nie tylko w naszym mieście, ale również na terenie województwa. Nasza szkoła przez podjęte działania doczekała się już wielu ratowników o różnych stopniach. Niektórzy uczniowie podjęli już samodzielną pracę na kąpieliskach, basenach, a także zostali instruktorami. Satysfakcja i wiedza jaką posiadają nasi uczniowie jest tak duża, że grono chętnych uczniów  do wstąpienia w szeregi grupy z roku na rok wzrasta. Grupa WOPR aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, od roku 2021 pod opieką nauczyciela mgr Łukasza Makowskiego. Do grupy należą wszyscy uczniowie, których łączą poniższe cele i założenia.

Cele:                                                   

 • poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej ZSP w Chojnie
 • przygotowanie do uzyskania stopni ratowniczych
 • możliwość podjęcia pracy w jako Ratownik WOPR
 • zadowolenie w zakresie samorealizacji
 • nabycie umiejętności współpracy z różnymi zespołami ludzi
 • uświadomienie roli, jaką będą pełnili w przyszłości.

Grupa WOPR cele realizuje poprzez:

 • działania o charakterze edukacyjnym
 • prowadzenie cyklicznych szkoleniowych spotkań z grupą
 • realizację młodzieżowych pomysłów
 • uzyskiwanie stopni ratowniczych
 • projekty własne zgodne z zainteresowaniami młodzieży, które przyczyniają się do osiągania celów Szkolnej Grupy WOPR
 • pokazy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w środowisku lokalnym.

Opiekun Grupy WOPR: mgr Łukasz Makowski


 1. Bachta Weronika
 2. Bednarz Martyna
 3. Broniszewska Kornelia
 4. Bryk Natalia
 5. Cebula Fabian
 6. Dąbrowski Dobromił
 7. Dąbrowska Dobromiła
 8. Feręc Alicja
 9. Gęślowska Kinga
 10. Gil Julia
 11. Góra Kacper
 12. Janus Cyprian
 13. Jońca Hanna
 14. Juras Daria
 15. Kaźmierczak Oliwia
 16. Konopka Patrycja
 17. Kurpiel Julia
 18. Lorenc Kajetan
 19. Maciaszek Aleksandra
 20. Maranda Marta
 21. Mroczkowska Zuzanna
 22. Oczyńska Aleksandra
 23. Olejniczak Mikołaj
 24. Oleszko Magdalena
 25. Pałka Ada
 26. Pawlaczyk Julia
 27. Pełka Oliwia
 28. Pociej Paulina
 29. Podniesiński Piotr
 30. Prochacka Aleksandra
 31. Raczykowska Malwina
 32. Wawruszczak Magdalena
 33. Witkowska Emilia
 34. Woźniak Kinga
 35. Woźniak Maciej
 36. Zamkowski Darek


DZIAŁANIA w roku 2023/2024