„Odwiedzaj swoje wspomnienia.
Uszyj dla nich płócienne pokrowce.
Odsłoń okna i otwórz powietrze.
Bądź dla nich serdeczny i nigdy
Nie daj im poznać po sobie.
To są Twoje wspomnienia”.
Adam Zagajewski

Swoje sześćdziesiąte urodziny Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie obchodziło uroczyście 28 września 2018 r.

Obchody rozpoczęły się o godzinie 10:00 mszą świętą w Kościele Mariackim w Chojnie, którą koncelebrowali: ksiądz kanonik Jan Zalewski, proboszcz parafii Świętej Trójcy w Chojnie wraz z byłym, wieloletnim proboszczem tej parafii, księdzem kanonikiem Antonim Chodakowskim oraz księża absolwenci szkoły i obecnie pracujący księża katecheci. Ksiądz dr  Lucjan Chronchol – absolwent liceum wygłosił piękną homilię w nawiązaniu do słów z I czytania z Księgi Koheleta: „Wszystko ma swój czas. Jest czas tworzenia szkoły, który być może niektórzy z nas jeszcze pamiętają. Jest czas entuzjastycznych początków, czas sukcesów, zmagania, trudności i porażek. Jest czas rozpoczynania nauki w pierwszej klasie, czas pierwszych sprawdzianów, czas matury, czas lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych. Czas tworzenia, czas zachwytu i rozczarowań. Czas zawierania znajomości i przyjaźni. Jest czas uczenia się i nauczania innych. Jest czas wspomnień. (…) Zatrzymujemy się zatem dzisiaj zadziwieni nad tajemnicą naszego trwania, zaangażowania i przemijania. Cieszymy się wzajemnym spotkaniem, wspomnieniami i z nadzieją otwieramy się na to, co jeszcze przed nami”.

Z Kościoła Mariackiego uczestnicy uroczystości, prowadzeni przez poczty sztandarowe, przeszli do budynku szkoły. Po poświęceniu tablicy upamiętniającej jubileusz 60 – lecia, w pięknie udekorowanej auli szkolnej, rozpoczęła się część oficjalna obchodów.

Honory gospodarza uroczystości pełniła dyrektor szkoły Adriana Salamończyk, która powitała uczestników uroczystości: przedstawicieli władz samorządowych, wyższych uczelni i lokalnych organizacji, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, emerytowanych dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły, byłych i obecnych uczniów, przedstawicieli lokalnych mediów. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m. in.: Starosta Gryfiński pan Wojciech Konarski, ks. Prałat Antoni Chodakowski, Ks. Kanonik Jan Zalewski, Burmistrz Gminy Chojna pan Adam Fedorowicz, Wicestarosta Gryfiński pan Jerzy Miler, Wiceburmistrz Chojny pan Wojciech Długoborski, Sekretarz Powiatu Gryfińskiego pani Barbara Rawecka, wizytator KO w Szczecinie pani Jolanta Smagalska, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie dr Cezary Hendryk, Prof. zw. dr hab. Krzysztof Ślebzak – Collegium Iuridicum w Poznaniu, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej ppłk dr inż. Andrzej Soboń, Starszy Chorąży Sztabowy Waldemar Chojnacki z 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego kom. Robert Panna.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Dyrektor ZSP w Chojnie pani Adriana Salamończyk, Starosta Gryfiński pan Wojciech Konarski, ks. Kanonik Jan Zalewski, Wizytator KO w Szczecinie pani Jolanta Smagalska oraz absolwent szkoły Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie dr Cezary Hendryk.

Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień. Pani dyrektor zabrała obecnych na jubileuszu w podróż przez 6 dekad Liceum, które żyje w sercu i pamięci 5444 absolwentów, 232 nauczycieli, 211 pracowników administracji i obsługi. Prezentacja multimedialna obrazująca 60 lat Liceum przywołała wydarzenia i fakty z kart historii szkoły, jej osiągnięcia i sukcesy, ale przede wszystkim sylwetki pierwszych absolwentów, dyrektorów szkoły oraz nauczycieli. Oklaskami i kwiatami witano absolwentów pierwszego rocznika – Teresę Lizak, Marię Borys, Stanisława Michalskiego oraz byłych dyrektorów – Zbigniewa Srokę, Gerarda Lemke, Cezarego Salamończyka oraz Danutę Czerniukiewicz. Szczególne miejsce w podróży po wspomnieniach zajęli nauczyciele, którzy w chojeńskim liceum zostawili cząstkę swego życia. Wielu z nich już nie ma. Dzień wcześniej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odwiedzili chojeńskie cmentarze, składając kwiaty na grobach Zmarłych, a uczestnicy uroczystości minutą ciszy uczcili Ich pamięć.

Kończąc swoje wystąpienie pani dyrektor przedstawiła szkołę dzisiaj – nowoczesną, przyjazną, otwartą na nowe wyzwania edukacyjne placówkę, co potwierdzają intensywnie i efektywnie realizowane projekty, finansowane ze środków unijnych oraz rządowych, współpraca w ramach patronatów, nowe kierunki kształcenia, liczne inwestycje i modernizacje zmieniające jej wizerunek. Wspomnieniowej podróży po kartach historii Liceum towarzyszyli muzycy z Grodzkiego Kwartetu Smyczkowego w Szczecinie.

W tak ważnym dla nas dniu spotkaliśmy się z licznymi wyrazami sympatii. Były to gratulacje, kwiaty, upominki złożone na ręce pani dyrektor oraz nadesłane życzenia od absolwentów m. in.: Europosła Mirosława Hoca, rysownika i satyryka Henryka Sawki, O. prof. dr hab. Andrzeja A. Napiórkowskiego – paulina, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji US dr. hab. prof. US Zbigniewa Kuniewicza.

Program artystyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem pani Katarzyny Mickiewicz – Bindas, jak zwykle wywołał wzruszenie, refleksję nad przemijającym czasem i niekłamany podziw dla zespołu grupy teatralnej. Wartym podkreślenia jest udział w nim trójki absolwentów – obecnych nauczycieli Liceum.

Część oficjalną uroczystości zakończyło wręczenie jubileuszowych upominków oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie, po którym wszyscy zebrani mogli zwiedzić szkołę, obejrzeć przygotowane wystawy i pamiątki w postaci kronik, dokonać wpisu do Księgi Pamiątkowej oraz KSIĘGI ŻYCZEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ na 100 lecie niepodległości. Uczestnicy uroczystości obejrzeli również pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej klas mundurowych.

Po wspomnieniowych wędrówkach po znanych korytarzach i klasach zaproszeni goście, przyjaciele, dobroczyńcy oraz absolwenci Jubilatki udali się do budynku internatu, na wspólny poczęstunek, przygotowany przez nauczycieli i uczniów kształcących się w klasach gastronomicznych, który sprzyjał wspomnieniom i spotkaniom po latach.

Choć „czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostaną w pamięci na zawsze”. Przekonali się o tym wszyscy uczestnicy obchodów 60 – lecia Liceum im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie. Obecność tak licznie przybyłych Absolwentów potwierdziła, jak wiele Jubilatka znaczyła w ich życiu.

Za obecność, pamięć, liczne wyrazy sympatii serdecznie dziękujemy!

Przeżyte chwile na długo pozostaną w pamięci.