28 maja 2024 r., w Internacie ZSP w Chojnie, przy współpracy z Biblioteką szkolną, odbyła się Sztafeta Literacka, upamiętniająca przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. W roku bieżącym, pod hasłem: ,, Wiersze poetów krajów Unii Europejskiej”, świętujemy 20. rocznicę tego wydarzenia.

Podczas spotkania, młodzież czytała wiersze poetów zagranicznych: Helene Delforge (Belgia), Jean de La Fontaine (Francja), Rainer Maria Rilke (Austria), Charles Baudelaire (Francja), a także polskich poetów – Juliusza Słowackiego, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Juliana Tuwima oraz Jana Kochanowskiego.

Głównym inicjatorem wydarzenia, jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnie, a celem, jest rozpowszechnianie czytelnictwa i integracja społeczności lokalnej.

Wielkie podziękowania składamy Pani Gabrieli Lasowskiej, za udział i pomoc w organizacji spotkania.

mgr Marlena Wawrzyńczyk