12 kwietnia 2024 r., uczestniczyliśmy w „Giełdzie Szkół”, w Szkole Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach. Wśród 9 szkół ponadpodstawowych, nie mogło zabraknąć naszej szkoły i zaprezentowania naszej oferty edukacyjnej oraz bazy edukacyjnej. Uczniowie Radosław Szelążek z klasy 2c LO oraz Natalia Krasowska z klasy 4HŻ, pod opieką Pani Sylwii Łozińskiej i Pana Aleksandra Lizaka, zaprezentowali kierunki, przybliżając ósmoklasistom jakie mają możliwości po ich skończeniu. Bardzo ciekawie opowiadali o bazie szkoły, licznych projektach, kołach zainteresowań i klubach, a także zagranicznych stażach, które poszerzają możliwości i otwierają wiele dróg. Po zaprezentowaniu się wszystkich szkół, ósmoklasiści mogli zwiedzać stoiska promocyjne. Nie mogliśmy narzekać na brak zainteresowania. Nasze stoisko promocyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród ósmoklasistów.

Kolejny raz, było to wydarzenie bardzo profesjonalnie przygotowane, co pozwoliło nam się  zaprezentować ale również pozwoliło na pokazanie, że nasi uczniowie w murach naszej szkoły czują się dobrze, o czym może świadczyć entuzjazm, z jakim opowiadali o całej społeczności szkolnej.

Zespół do spraw promocji szkoły