22 kwietnia 2024 r., wychowankowie internatu naszej szkoły, po raz kolejny wzięli udział w obchodach Dnia Ziemi. Celem obchodów tego święta, było pielęgnowanie postaw patriotycznych, poprzez dbanie o lokalne środowisko naturalne oraz odpowiedzialność za wspólne dobro.

Uczniowie, pod opieką wychowawcy, zbierali śmieci na terenach zielonych, przyległych do internatu, m.in. wzdłuż ulicy Żółkiewskiego.

Udział w Obchodach Dnia Ziemi, ma wpływ na kształtowanie świadomej postawy ekologicznej wśród uczniów, oraz na poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Jadwiga Hasiuk