24 kwietnia 2024 r., Samorząd Uczniowski uczestniczył w zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie, marszu z okazji Światowego Dnia Autyzmu, pod nazwą „AUTYZM – poznaj, zanim ocenisz”.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie z chojeńskich szkół podstawowych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie, przedszkolaki z Bajkowego Przedszkola Miejskiego, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, kierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie filia w Chojnie – Pani Aneta Kowal oraz pani Burmistrz – Barbara Rawecka, wraz z przedstawicielami Urzędu Miejskiego.

2 kwietnia, to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony w 2008 r. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej, empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu.

Samorząd Uczniowski