5 lutego 2024 r., uczestniczyliśmy w Jubileuszu 75-lecia działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie. Zgodnie z dokumentem o nazwie „Akt erekcyjny otwarcia Miejskiej Biblioteki w Chojnie”, uroczyste otwarcie nastąpiło 16 stycznia 1949 roku, przy ulicy Tadeusza Kościuszki 17. Otwarcia dokonał ówczesny burmistrz miasta Stanisław Mirecki.

Honory gospodarza uroczystości, pełniła kierownik biblioteki – Pani Justyna Maksymiuk-Bednarz, która powitała uczestników uroczystości: przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów szkół, emerytowanych bibliotekarzy i pracowników, czytelników oraz pozostałych gości.

Następnie goście wysłuchali rysu historycznego, zaprezentowanego przez uczniów naszej szkoły, członków Dyskusyjnego Klubu Książki: Martynę Maćkowiak, Antoninę Łętowską oraz Jakuba Załęskiego. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Burmistrz Gminy Chojna – Pani Barbara Rawecka oraz Starosta Powiatu Gryfińskiego – Pan Wojciech Konarski.

Jubileusz uświetnił występ Teatru Fajne Babki z Centrum Kultury w Chojnie. Aktorki wcieliły się w znane z historii literatury postacie literackie, przedstawiając publiczności wybrane fragmenty dzieł.

Na zakończenie, przyszedł czas na wspomnienia, życzenia i rozmowy przy torcie. Był to czas wspomnień oraz celebrowania historii. Mieliśmy okazję wrócić do początku historii i ludzi, którzy tworzyli to miejsce. Niewątpliwie, największą wartością biblioteki, są czytelnicy i pracownicy, którzy zawsze stanowią duszę biblioteki oraz kształtują jej kierunek rozwoju.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, reprezentowali uczniowie: Martyna Maćkowiak, Antonina Łętowska oraz Jakub Załęski, pod opieką Pani Gabrieli Lasowskiej.

mgr Gabriela Lasowska