W październiku, biblioteka szkolna wraz z samorządem uczniowskim, ogłosiła konkurs plastyczny na ,,Najciekawszy plakat promujący czytelnictwo’’. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz rozwijanie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej młodzieży.

Następnie w grudniu, została przygotowana pokonkursowa wystawa plakatów. Prace uczestników, których motywem przewodnim była promocja czytelnictwa, zostały wyeksponowane w holu budynku nr 1 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Po wystawie, plakaty zostaną wywieszone w bibliotece szkolnej.

Wystawa została przygotowana w ramach obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

mgr Gabriela Lasowska