5 grudnia 2023 r., odbyło się zebranie z rodzicami. W ramach upowszechniania i promocji projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, przedstawiono rodzicom tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży, a także przekazano informację o działaniach szkoły w ramach programu.

Przy wejściu do szkoły, rodzicom rozdawane były ulotki z informacjami o programie oraz zakładki do książek. Zakładki przygotowali i wykonali uczniowie klasy 2 Technikum w zawodzie technik budownictwa, wraz z wychowawcą Panią Andżeliką Szkuciak. Zakładki zostały wykonane z różnego rodzaju papieru, niektóre z nich pełniły rolę kolorowanek relaksacyjnych, inne natomiast zawierały cytaty promujące czytelnictwo.

Czytanie książek ma duży wpływ na osiąganie sukcesów w życiu oraz na rozwijanie kompetencji czytelniczych, dzięki którym uczeń rozwija wrażliwość estetyczną, kształtuje wyobraźnię, rozwija życie emocjonalne. W akcję promocyjną włączyli się przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

mgr Gabriela Lasowska