22 grudnia 2023 r., rozstrzygnięty został konkurs na stroik bożonarodzeniowy. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W realizację zadania, włączyły się 23 klasy, przygotowując 42 stroiki. Stroiki przygotowane zostały z wykorzystaniem różnych materiałów, wyróżniały się różnorodnością pomysłów i oryginalnością.

Prace konkursowe oceniała komisja w składzie:

  1. mgr Adriana Salamończyk – dyrektor szkoły
  2. mgr Agnieszka Bylewska – wicedyrektor
  3. mgr Gabriela Lasowska – nauczyciel bibliotekarz
  4. mgr Agata Czuto – pracownik administracji
  5. mgr Anna Krzemińska – nauczyciel matematyki

Wyniki konkursu:
1 miejsce – klasa 1ac LO
2 miejsce – klasa 1PI
3 miejsce – klasa 2PI

Stroik Bożonarodzeniowy
Klasa 1 ac
Stroik Bożonarodzeniowy
Klasa 1PI
Stroik Bożonarodzeniowy
Klasa 2 PI

Wszystkie stroiki zostały przekazane na licytację, która odbyła podczas Konkursu kolęd, a dochód ze sprzedaży, został przeznaczony na cele charytatywne. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom, dziękujemy za udział i zaangażowanie w przygotowanie świątecznych ozdób.

Samorząd Uczniowski