12 grudnia 2023 r., w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, odbył się VIII Powiatowy Konkurs Profilaktyczny. Po raz kolejny, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie, i pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, pełnił rolę organizatora Konkursu.

Celem tegorocznej edycji konkursu, było uświadamianie młodzieży negatywnych skutków zachowań ryzykownych, propagowanie zdrowego trybu życia, a także profilaktyka uzależnień oraz kształtowanie asertywnych zachowań. W konkursie udział wzięli uczniowie Powiatu Gryfińskiego, klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas pierwszych ponadpodstawowych. Nagrody dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie. Do tegorocznej edycji konkursu, przystąpiło sześć drużyn reprezentujących: Szkołę Podstawową nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Szkołę Podstawową w Krzywinie, Szkołę Podstawową w Nawodnej, Szkołę Podstawową w Widuchowej, I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu, czuwała komisja w składzie: Przewodnicząca komisji – Pani Natalia Korkuś, przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie, Pan asp. sztab. Piotr Błoch, Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Chojnie oraz Pani Monika Baczyńska-Padjasek, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Przybyłych uczniów i gości, w imieniu dyrektor szkoły, Pani Adriany Salamończyk, uroczyście powitała Pani Małgorzata Limanówka, wicedyrektor szkoły.

Podczas konkursu, każda z drużyn miała za zadanie, w sześciu rundach, udzielić odpowiedzi na wylosowane pytania, rozwiązać krzyżówkę oraz wypracować i przedstawić rozwiązanie wylosowanego przykładu sytuacji.

Po bardzo wyrównanej rywalizacji, w tegorocznej edycji VIII Powiatowego Konkursu Profilaktycznego:
I miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie
II miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej nr2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie
III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Widuchowej

Ponadto, uczestnicy konkursu, wysłuchali prelekcji przeprowadzonej przez Panią Natalię Korkuś, przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie, z zakresu profilaktyki palenia e-papierosów, a także aktywnie uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych przez Pana Marka Bednarza, nauczyciela historii oraz edukacji wojskowej, na strzelnicy wirtualnej.

Powiatowy Konkurs Profilaktyczny

Gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom. Składamy serdeczne podziękowania uczestnikom za udział, Starostwu Powiatowemu w Gryfinie za ufundowanie nagród, Radzie Rodziców za sfinansowanie poczęstunku, a także wszystkim nauczycielom, którzy zaangażowali się w organizację konkursu.

mgr Grażyna Magdziak