W dniach 11-14 grudnia 2023 r., odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego. Do Rady Samorządu Uczniowskiego, zgłosiło się 19. kandydatów, ze wszystkich typów szkół naszego zespołu. Zgodnie z ordynacją wyborczą Regulaminu SU, wybory zostały poprzedzone dwutygodniową kampanią wyborczą.

Wybory SU

Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja, w której skład wchodzili uczniowie klas kończących: Kinga Woźniak – przewodnicząca komisji, Weronika Sawko – zastępca przewodniczącej, Hubert Kropielnicki, Mateusz Kwaśniewski i Kacper Wojciechowski, a także Pan mgr Aleksander Lizak – pedagog szkolny i Pani mgr Edyta Daszkiewicz – opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Wybory SU

Zgodnie z Regulaminem, w skład Rady Samorządu Uczniowskiego, weszły 4 osoby o największej liczbie głosów:

  1. Hanna Matusiak, kl. 1ac LO
  2. Dawid Gil, kl. 3TB
  3. Julia Gil, kl. 1TH
  4. Agnieszka Kuziemkowska, kl. 2HŻ

Dziękujemy komisji wyborczej za pracę i czujność nad prawidłowym przebiegiem głosowania.

Wybory SU

Zwycięzcom życzymy wielu inspirujących pomysłów, nieustającego entuzjazmu oraz kreatywności w działaniu na rzecz naszej społeczności szkolnej.

Samorząd Uczniowski
mgr Edyta Daszkiewicz