9 września 2023 r., w ogrodach Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbyła się 12 edycja ogólnopolskiej akcji – Narodowe Czytanie. Jest to akcja społeczna, której celem jest propagowanie literatury narodowej. W tym roku, lekturą którą czytano, była proza Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. To jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej, podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160-lecie obchodzone jest właśnie w 2023 roku.

Organizatorem, a zarazem gospodarzem wydarzenia, był Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki wraz z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty Katarzyną Koszewską. Wśród zaproszonych gości, którzy czytali fragmenty książki, byli między innymi: Agnieszka Kurzawa – Radna Miasta Szczecin, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin oraz młodzież dziesięciu szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego.

W pięknej scenerii, w otoczeniu przyrody, szumu wiatru i wrześniowego słońca, wybrzmiewały słowa powieści Nad Niemnem. Wysłuchaliśmy pięknej legendy o Janie i Cecylii oraz fragmentów dotyczących bohaterów Powstania Styczniowego. Usłyszeliśmy również historię zwaśnionych rodzin Bohatyrowiczów i Korczyńskich oraz dzieje  miłości Justyny i Jana.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 2a LO: Aleksandra Kozak, Antonina Łętowska oraz Alan Ferenc. Na zakończenie spotkania pani kurator podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w wydarzeniu, wręczyła pamiątkowe dyplomy oraz książki z okolicznościowym stemplem.

mgr Gabriela Lasowska