24 października 2022 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ZSP w Chojnie: Hanna Jońca, Wiktoria Kwaśniak oraz Piotr Podniesiński, wzięli udział w Konsultacjach wojewódzkich Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i  Nauki. W spotkaniu z przedstawicielami młodzieży, które odbyło się w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, uczestniczył Pan Jerzy Sołtysiak, p.o.  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Pani Katarzyna Parszewska, starszy wizytator Wydziału Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii Kuratorium Oświaty w  Szczecinie.

 Podczas konsultacji dyskutowano na temat ,,Polskiej szkoły XXI wieku”, poruszano zagadnienia dotyczące telefonów w szkołach, hejtu, przemocy, zaburzeń relacji międzyludzkich, rozproszenia uwagi i braku koncentracji wśród uczniów, zdrowia psychicznego uczniów oraz reformy podstawy programowej Dyskutowano również nad  propozycją stworzenia przez Radę poradnika „Jak radzić sobie ze zdrowiem psychicznym”.

mgr Małgorzata Limanówka