16 listopada 2022 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji – święto ustanowione 12 grudnia 1995 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, z inicjatywy UNESCO. Inicjatywa ta,  spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu. Data nie jest przypadkowa. 16 listopada 1995 roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły „Deklarację na Temat Zasad Tolerancji”. Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

Przebieg dnia tolerancji

Wychowawcy klas oraz pedagodzy, wykorzystując scenariusze zajęć z projektu „SAVE” – „Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży”, przeprowadzili w listopadzie zajęcia na temat szacunku, akceptacji oraz uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.

Przebieg dnia tolerancji

16 listopada 2022 r. uczniowie klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia uczestniczyli w  pogadankach, przeprowadzonych przez przedstawicieli Komisariatu Policji w Chojnie. Spotkania miały na celu m.in. uwrażliwienie uczniów na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i  dyskryminacji oraz przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację. Podczas zajęć omówiono również odpowiedzialność prawną nieletnich.

Przebieg dnia tolerancji

Pedagog szkolny – mgr Grażyna Magdziak