21 grudnia 2022 r. w Centrum Kultury w Chojnie, odbyła się debata pod hasłem “Miejsce, w którym żyję”. Debata odbyła się z inicjatywy Starosty Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego, a koordynatorami byli eksperci Związku Miast Polskich, pani Lucyna Maury i pan Piotr Guzek. Uczestnikami debaty byli uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu gryfińskiego z Mieszkowic, Gryfina oraz Chojny. Celem debaty było przedstawienie przez młodzież swojego spojrzenia na sytuację, która panuje w regionie.

Debata

Podczas spotkania poruszono kwestie tożsamości regionalnej i problemy, z którymi młodzież boryka się w życiu codziennym. Uczestnicy dyskutowali i wymieniali się spostrzeżeniami na temat wizji przyszłości regionu oraz najbardziej problematycznych kwestii, dotykających naszą młodzież. W trakcie spotkania powstała mapa myśli, która zawierała pomysły na zmiany, proponowane przez uczestników.

Debata

Spotkanie zakończyło się analizą ankiet, przeprowadzonych w szkołach, porównaniem odpowiedzi uczniów naszego regionu z odpowiedziami uczniów z innych części Polski. Wyniki debaty staną się materiałem źródłowym do prac nad Strategią Powiatu Gryfińskiego. Przedstawiciele naszej szkoły wykazali się podczas debaty aktywnością i wspólnie wywnioskowali, że była ona bardzo owocna.

Debata
Debata

Po zakończeniu debaty, uczniowie wraz z opiekunami mieli możliwość zwiedzenia z przewodnikiem Kościoła Mariackiego w Chojnie. Naszą szkołę reprezentowali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani Gabrieli Lasowskiej.

Piotr Podniesiński, kl. 3 ac LO

Mgr Gabriela Lasowska