22.12.2022 r., z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, odbył się w naszej szkole Koncert kolęd i pastorałek. O godzinie 11.00 koncert otworzył wiceprzewodniczący SU Piotr Podniesiński. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Adriana Salamończyk. Pani Dyrektor złożyła społeczności szkolnej życzenia świąteczne i życzyła udanej zabawy podczas koncertu. Martyna Koster oraz Aleksander Skiba ogłosili wyniki konkursu na najpiękniejszy stroik świąteczny. W konkursie pierwsze miejsce zajęła klasa 3 ac LO, drugie miejsce – klasa 4  BI, miejsce trzecie – klasa 2 TB. Nagrody odebrali gospodarze klas wraz z wychowawcami.

Koncert

Koncert rozpoczęła klasa 1 a LO pastorałką Coraz bliżej święta. Wybór repertuaru kolejnych klas był bardzo urozmaicony. Śpiewano popularne kolędy, jak i mniej znane pastorałki.

Koncert

Uczniowie Piotr Podniesiński i Mateusz Śmiśniewicz, w przerwach między występami klas, prowadzili licytację stroików. Wszystkie, przygotowane w tym roku przez klasy stroiki zostały sprzedane, a dochód przekazany na tegoroczną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Licytacje

Koncert zakończył się niespodzianką, przygotowaną przez nauczycieli. Grono Pedagogiczne również włączyło się do zabawy i zaśpiewało pastorałkę Skrzypi wóz zespołu Enej.

Pastorałka w wykonaniu grona pedagogicznego

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, życzliwości i bliskości. Koncert kolęd i pastorałek, w wykonaniu uczniów i nauczycieli naszej szkoły, wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój i wyzwolił niezapomniane emocje.

Samorząd Uczniowski