7 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie profilaktyczne młodzieży z funkcjonariuszem Policji, dzielnicowym Patrykiem Zimolągiem z Komisariatu Policji w Chojnie.

Spotkanie

Podczas spotkania omówiono najważniejsze sprawy i problemy profilaktyczne, dotyczące w  szczególności bezpieczeństwa podczas ferii zimowych oraz zostały poruszone tematy związane z cyberprzemocą, narkotykami, alkoholem, paleniem papierosów, wykroczeniami. Młodzież dowiedziała się o konsekwencjach łamania prawa, sięgania po środki uzależniające, dopalacze oraz substancje psychoaktywne.

mgr Aleksander Lizak