Wołam cię, obcy człowieku, co kości odkopiesz białe: Kiedy wystygną już boje, szkielet mój będzie miał w ręku sztandar ojczyzny mojej.

K.K. Baczyński

3 marca  2023 r. w bibliotece szkolnej odbyła się patriotyczna lekcja historii, poświęcona Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, tych, którzy w latach 40. i 50. prowadzili walkę z systemem komunistycznym. Za tę walkę zapłacili cenę najwyższą.  Literacko-muzyczne spotkanie przygotowali nauczyciele historii, według scenariusza opracowanego przez panią mgr Katarzyną Nowak. W spotkaniu wzięły udział klasy: 1 i 4 TB oraz 2 abc LO.

Prezentacja

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, będący wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązanie do tradycji niepodległościowych, jest obchodzony w Polsce od 2011 roku. Spotkanie przebiegło w atmosferze skupienia i zadumy.

mgr Edyta Krupa-Nadolny